Selecteer een pagina

PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van Alphabattles B.V. (hierna te noemen “Alphabattles”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met postadres Brederodestraat 101-2, Amsterdam. Dit is dus geen bezoekadres. Alphabattles is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70525242. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.alphabattles.com (de “Website”) en mobiele app AlphaBattles (de “App”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website en App (“Gebruikers”).

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  1. IP-adres
  2. Communicatie tussen Alphabattles en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

 

Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website of App bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website en App. Onder het goed functioneren van de Website en App verstaan wij met name het beschermen van de Website en App tegen handelingen die de veiligheid van de Website en App en van uw Computer in gevaar kunnen brengen.

Dit logbestand van de Website kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Dit logbestand van de App kan informatie bevatten zoals uw IP-adres,

 

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website en App te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website en App, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website en App. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics, Mixpanel en Crashlytics. Google Analytics, Mixpanel en Crashlytics installeren een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met respectievelijk Google, Mixpanel en Google. Wij delen alleen gegevens met deze partijen die wij op basis van de AVG mogen delen. Via de website kunt u volledig voorkomen dat deze partijen u herkennen, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

 

Cookies

Google gebruikt cookies om advertenties in onze App te tonen. Google’s gebruik van DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de interesses van hun bezoekers.

Google Adsense is het advertentieplatform van Google. We hebben ervoor gekozen om via Adsense alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit houdt in dat uw gedrag niet door Google gevolgd wordt via cookies of andere ‘tracking’ technieken.

Mixpanel is een analytics oplossing dat ons helpt het gedrag van gebruikers in onze App te begrijpen. Deze gegevens gebruiken we voor het verbeteren van onze service. Wij gebruiken enkel een uniek willekeurig ID om je gebruik te koppelen aan Mixpanel.

Crashlytics is een crash reporting dienst voor zowel Android als iOS. Wij gebruiken Crashlytics om problemen met onze App te detecteren en op te lossen. Crashlytics maakt hiervoor gebruik van informatie over je apparaat, zoals het unieke ID, netwerkeigenschappen, hardware kenmerken en andere. Zie de policy voor een volledig overzicht.

Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analysedienst van Google Inc. Raadpleeg het partnerbeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van Google-gegevens door Google. Firebase Analytics kan gegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. De gebruiker kan dit privacybeleid controleren om een ​​gedetailleerde uitleg te vinden over de andere hulpmiddelen die door de eigenaar worden gebruikt. Deze applicatie maakt gebruik van ID’s voor mobiele apparaten (waaronder respectievelijk Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies om de Firebase Analytics-service uit te voeren. Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies via toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaat-advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van dit privacybeleid te volgen, indien beschikbaar.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, unieke apparaat-ID’s voor adverteren (bijvoorbeeld Google-adverteerder-ID of IDFA) en gebruiksgegevens.

De App deelt data met  Facebook voor drie doeleinden: om aangepaste doelgroepen te creëren voor remarketing, om advertenties te optimaliseren voor conversies en om conversies te traceren en te koppelen aan de advertenties in de App.

De App gebruikt AdMob voor het verzamelen van anonieme data ten behoeve van het meten van de effectiviteit van de advertenties.  

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website en App te ondersteunen en verbeteren door:

  1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de App opnieuw gebruikt;
  2. De doeltreffendheid van onze website en App vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
  3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website en App;
  4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
  5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Alphabattles, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website en App zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Alphabattles heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website en App wordt beveiligd. Echter, Alphabattles kan niet verzekeren dat de informatie op de Website en App niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Alphabattles. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

 

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Alphabattles persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@alphabattles.com.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Alphabattles door een e-mail te sturen naar info@alphabattles.com.

 

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website en App, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website of App naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 

Privacy van kinderen
Onze website en app vragen niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@alphabattles.com. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@alphabattles.com.

 

Wijzigingen
Alphabattles kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Alphabattles door een e-mail te sturen naar info@alphabattles.com.